مدرسه توانا

آزمون های سال تحصیلی 94 - 93

آزمون های سال تحصیلی 94 - 93


لطفاً جهت دریافت  فایل آزمون هر یک از پایه ها بر روی تصاویر مربوطه کلیک نمائید.

پایه پنجمآزمون ریاضی 30 اردیبهشت 93
     

آزمون ریاضی 15 اردیبهشت 93

پایه چهارمآزمون ریاضی 15 اسفند 93آزمون علوم 15 بهمن 93